mangominds social marketing mangominds social marketing mangominds social marketing mangominds social marketing
1 2 3 4

Mangominds > Creating Connections!

Mangominds beweegt zich op het vlak waar mens en marketing elkaar ontmoeten. De focus op mensen staat centraal - mensen in hun rol als consument of als medewerker verbonden aan een organisatie, die op zijn beurt weer in contact staat met de consument.

Vanuit marketingperspectief gaat het om de belevingswereld van mensen in sociale netwerken: de 'connected individuals'. Mangominds vormt zich een beeld van wat de 'connected individuals' beweegt en weet hen te bereiken, zowel online als offline; zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Vanuit een dialoog; met respect voor de individuele beleving.

Connected customers

Mangominds maakt van individuals > connected customers! Bedrijven willen graag communiceren met de markt, met doelgroepen en klanten.

Maar mensen niet noodzakelijk ook met bedrijven. Consumenten ervaren geen relatie met bedrijven, wel de beleving rondom merken.

Consumenten willen onderling wel met elkaar in contact zijn; mobiel internet en de sociale media stellen hen daartoe volop in de gelegenheid.

Mangominds strategisch socialmarketingmodel

mangominds social marketing

Mangominds aanpak: in drie stappen naar social marketing strategie

mangominds social marketing
laden
laden